Wat zijn de verschillen tussen zonnepanelen en een zonneboiler?

Zonnepanelen:

Zonnepanelen worden ook wel PV-zonnepanelen genoemd. PV staat voor photovoltaic, de Engelse vertaling van fotovoltaïsch. Een PV-systeem zet zonlicht om in elektriciteit. Een PV-systeem bestaat uit zonnepanelen, bedrading en eventueel een omvormer om de gelijkspanning om te zetten in bruikbare netspanning (netgekoppelde PV-systemen). Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wpiek) per m2. Watt-piek is het maximale vermogen van een zonnepaneel. De energieopbrengst van een PV-systeem wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh).

Zonneboiler:

Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector, een voorraadvat, een pomp en temperatuurregeling . Het zonlicht wordt door de zonnecollector omgezet in warmte. Deze warmte wordt via een warmtewisselaar, in een gesloten circuit, in het voorraadvat afgegeven aan het leidingwater. De zonneboiler kan gebruikt worden voor verwarmen van tapwater en eventueel ruimteverwarming. Als het water niet warm genoeg is, dan wordt het naverwarmd door bijvoorbeeld de cv-ketel. Tevens kan een zonneboilersysteem gebruikt worden voor het verwarmen van bijvoorbeeld een zwembad, Het toepassingsgebied is zeer divers; partikuliere woningen, hotels, restaurants, campings voedingsindustrie en agrarische sector enz. De energieopbrengst van een zonneboiler wordt uitgedrukt in GigaJoule (GJ) of kilowattuur (kWh).

Verschil in opbrengst:

Wanneer de jaarlijkse opbrengst wordt vergeleken van zonnepanelen per m2 en een zonneboilersysteem per m2, kan geconcludeerd worden dat een gemiddelde zonneboiler ca. 6-8 keer meer energie levert.

Verschil in plaatsing:

In een schuin dakvlak worden zonnepanelen boven de dakpannen geplaatst terwijl zonnecollectoren over het algemeen tussen de dakpannen worden geplaatst.