Uw onderhoudsschilder voor al uw schilder onderhoud! 

Wat Schildersbedrijf van der Sande Allround services voor u kan betekenen.....

VvE onderhoud Schilderwerk is Vve Totaal Onderhoud Plan van Schildersbedrijf van der Sande Allround Services. Onderhoud van uw onroerend goed is nodig. Kiest de Vereniging van Eigenaren voor vakwerk in de uitvoering en voor professionele producten, dan bespaart zij op termijn aanzienlijk op kosten.

Schildersbedrijf van der Sande Allround Services is uitvoerder van onderhoud en onze leveranciers zijn voor ons in advies en levering van professionele verf- en schildersgereedschappen een belangrijke en actieve schakel.


Wat is onderhoud?

U laat onderhoud uitvoeren om woningen en gebouwen weer in een goede staat te brengen of om het aan de vereiste functies te laten voldoen. Onderhoud brengt u met beleid en doelstellingen in kaart.

In de tabel wordt procentueel een beeld gegeven van de begrotingskosten die onderhoud met zich meeneemt.

Onderhoud

procenten

Schilderwerk 
Timmerwerk (buiten)
Metsel- en betonwerk (buiten) 
Metsel- en betonwerk (binnen) 
Installatiewerk (binnen) 
Installatiewerk (buiten)
Riolering (buiten)
Tegelwerk, natuur- / kunststeen 
Dakbedekking (m.u.v. platte daken)
Elektra
Hang- en sluitwerk
Timmerwerk (binnen)
Metaalwerk 
Overig

37,0
18,0
8,5
8,0
7,5
4,0
3,5
3,5
2,5
2,5
2,0
1,0
1,0
1,0

De cijfers behoeven geen betoog: schilderwerk maakt een bijzonder belangrijk onderdeel uit van onderhoud.

 

Kengetallen...
We omschrijven nog een paar kengetallen over onderhoudskosten:

Kosten van onderhoud

  • 5 à 10% van de jaarhuur van woningen of gebouwen.
  • 1 à 4% van het geïnvesteerd vermogen van woningen of gebouwen.
  • 2 à 5% van de vervangingswaarde van woningen of gebouwen.

Beheerbaarheid van uitgaven...
Het is van belang dat de Vereniging van Eigenaren beleid en doelstellingen bepaalt over onderhoud Van Der Sande Allround Services reikt het onderhouds- systeem en kennis aan om samen met u onderhoud grondig te inventariseren en te analyseren. Onderhoud zien wij overigens als middel om de gestelde eindwaarde te behalen. Intensief onderhoud moet tot een minimum worden beperkt.

Het formuleren van onderhoudsbeleid is noodzakelijk.

Door systematische aanpak van budgettering, onderhoudsmethodiek en -planning wordt onderhoud voorspelbaar en beheersbaar.

Winst door onderhoud ...
Zijn de doelstellingen duidelijk geformuleerd, dan kunnen wij het verftechnische gedeelte optimaal afstemmen op het specifieke eisenpakket. Daarmee bespaart u aanzienlijk op kosten en tijd. Dezelfde criteria maken de resultaten van het onderhoud meetbaar. Uiteindelijk wordt al het onderhoud een kwestie van rekenen.

Er is sprake van winst wanneer het uitvoeren van onderhoud meer oplevert dan de waardevermindering wanneer onderhoud achterwege wordt gelaten.

Is er geen sprake van winst, dan is het gekozen onderhoudsbeleid te duur. U past uw onderhoudsbeleid aan of u kunt een grondige renovatie overwegen.

Op het gebied van verfsystemen kunnen wij de leveranciers raadplegen over:

  • ondergronden
  • omgevingsfactoren
  • eigenschappen van producten
  • kritische beschermingsgrenzen
  • meettechnieken in relatie tot het verfsysteem