Houtrot? Geheel vervangen is niet altijd nodig!

Achterstallig onderhoud kost alleen maar geld! Om de duurzaamheid van het verfsysteem te kunnen waarborgen is het van essentieel belang dat het houtwerk intact is en dat er geen houtaantastingen aanwezig zijn. Het uitvoeren van preventieve maatregelen zoals open verbindingen dichten, corrigeren van de omtrekspeling bij draaiende delen, glaslatvervanging en kantafrondingen zijn van groot belang voor de kwaliteit van het verfsysteem en behoud van de houten onderdelen.  

Niet voor niets worden er tegenwoordig, bij alle nieuwbouw projecten gebruik gemaakt van Neuslatten. Ons advies is ook om alle liggende glaslatten te vervangen door neuslatten om zo de onderhoudsintervallen te vergroten en de kosten te verlagen, ook de kans op het onstaan van houtrot wordt hiermee drastisch verlaagd.

Als houtrot op tijd wordt geconstateerd en behandeld kan in veel gevallen worden volstaan met reparatie en/ of een deelvervanging. Wanneer er te lang wordt gewacht met het benodigd onderhoud van het houtwerk kan een geheel kozijn en/of deur worden aangetast, waardoor vervanging niet voorkomen kan worden en de kosten vele malen hoger zijn dan het repareren van de onderdelen.

 

Houtrot constateren

Houtrot verwijderen

Impregneren & Inbranden

Modelleren & Lamineren

Schuren & Gronden

Nieuw verfsysteem


Duurzaam herstel van houtrot
Wij werken met het Repair Care-systeem (voorheen Window Care) en RenoVaid voor preventief en curatief onderhoud van geveltimmerwerk. Dit is een uitstekende en duurzame oplossing voor het behandelen van houtrot, Dryflex van Repair Care en Renovaid van Renovaid is de nieuwste generatie duurzame houtreparatie- en verlijmingstechnologie.

Garantie
Wij kunnen een inventarisatie laten uitvoeren naar de aanwezigheid van houtrot. Dit is een volledige inspectie van het houtwerk d.m.v. prikken zodat u precies weet wat de status is van het houtwerk. De constateringen van alle aanwezige houtrot plekken worden uitgebreid gerapporteerd, hierdoor weet u precies wat er gedaan moet worden, wat de kosten zijn en zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. Alle werkzaamheden zijn erop gericht om de kwaliteit te waarborgen, de onderhoudsintervallen te vergroten en de kosten zo laag als mogelijk te houden.