Vragen en antwoorden omtrent de groepenkast

Hieronder hebben wij een aantal veel gestelde vragen vermeld.
Heeft u een vraag waarover u mischien meer advies wilt, neemt u dan gerust contact
met ons op, misschien kunnen wij u van dienst zijn met het juiste antwoord.

klik op de vraag en het antwoord verschijnt

 

WEBSITE VOORWAARDEN

Akkoordverklaring voor gebruik website:

Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van deze website van
Van der Sande Allround Services (www.vds-services) gaat de sitebezoeker
akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden:


Doel website, aansprakelijkheid en garantie
De informatie op, en overige inhoud van deze website wordt de sitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

Deze website bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van Van der Sande Electro en worden deze website bezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Van der Sande Electro kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde sites. Van der Sande Electro behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar site te allen tijde te wijzigen.

Van der Sande Electro redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van deze website kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Zo kan als gevolg van de op deze site verstrekte informatie bijvoorbeeld geen garantie op een Van der Sande Electro afgenomen dienst worden geclaimd en evenmin toezeggingen over het behalen van een bepaald resultaat worden afgeleid.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Van der Sande Electro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de website van Van der Sande Electro beschikbare informatie. Van der Sande Electro aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de sitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de website van Van der Sande Electro


Intellectueel eigendomsrecht

Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom Van der Sande Electro of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van onze website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van Van der Sande Electro, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.


Persoonsgegevens

De mogelijkheid bestaat dat Van der Sande Electro bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) van de sitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals bij het versturen van een offerte). In het kader van gegevensbescherming zal Van der Sande Electro deze persoonsgegevens niet openbaren aan derden.

Interactieve communicatie - gebruik gastenboek
De sitebezoeker krijgt de mogelijkheid persoonsgegevens en reacties in ons gastenboek (verder: data) in te vullen. Direct na het invullen wordt de door de sitebezoeker ingevoerde data in het gastenboek zichtbaar op onze website. Dergelijke gegevens zijn vrij van eigendomsrechten, niet vertrouwelijk en voor een ieder toegankelijk. Door het invoeren en zenden van deze data geeft de sitebezoeker Van der Sande Electro om niet toestemming deze data, met inbegrip van de achterliggende ideeën, concepten en kennis -indien dit naar oordeel Van der Sande Electro wenselijk is- te gebruiken, te verwijderen, te herschrijven, uit te voeren, af te beelden, te censureren, te verzenden of in te korten.

Van der Sande Electro is in geen geval aansprakelijk voor het door de sitebezoeker geformuleerde.
De sitebezoeker, garandeert dat alle door hem ingevoerde data die hij naar de website van Van der Sande Electro verstuurt niet aanstootgevend of grievend is, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrecht en/of andere rechten van Van der Sande Electro of van derden.


Cookies

Op haar website maakt Van der Sande Electro geen gebruik van zogenaamde "cookies".


Toepasselijk recht - Scheidbaarheid

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.


Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
Van der Sande Electro behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de sitebezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen.Alle rechten voorbehouden - Van der Sande Electro

Groepenkast vervangen algemeen advies

De aanwezigheid van aardlekschakelaars in nieuwe en gewijzigde huisinstallaties is in Nederland
volgens de NEN 1010 sinds 1975 verplicht. Ze worden veelal in de groepenkast opgenomen.

Tegenwoordig mogen de aardlekschakelaars van 500 mA (=0,50 A) niet meer worden gebruikt en
alle aardlekschakelaars van het type AC zijn niet meer toegestaan.

In installaties na 1996 en sinds 1 september 2005 is het zelfs verplicht, om in woningen waarvan
de bouwvergunning is afgegeven na deze datum, alle eindgroepen in de groepenkast verdeeld achter
twee aardlekschakelaars van 30 mA te plaatsen (bij meer dan twee eindgroepen).

Ook bij het aanpassen van de groepenkast is men verplicht de nieuw te plaatsen eindgroep achter
een aardlekschakelaar van maximaal 30 mA (=0,03 A) te plaatsen.
Met andere woorden de volledige installatie moet dan worden aangepast en achter twee
aardlekschakelaars van maximaal 30 mA worden geplaatst en waaronder dus ook de wasmachine.

In huisinstallaties mogen maximaal 4 groepen worden aangesloten achter één aardlekschakelaar.

Per 1 september 2005 is in Nederland overigens ook een hoofdschakelaar verplicht geworden.

Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven of ingrijpende
aanpassingen worden gedaan aan de elektrische installatie of groepenkast.

Wanneer is een hoofdschakelaar verplicht

Een hoofdschakelaar is sinds september 2005 verplicht in elke groepenkast.
Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven of
ingrijpende aanpassingen worden gedaan aan de elektrische installatie of groepenkast.

Wanneer is een aardlekschakelaar verplicht

Groepen met een overstroombeveiliging (stop/zekering) van ten hoogste 25 A waarvan
wandcontactdozen deel uitmaken, moeten zijn beveiligd door een aardlekschakelaar
met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA
Indien deze wandcontactdozen zijn aangebracht in ruimten waar sprake is van de
volgende gebruiksfuncties of subgebruiksfuncties:

1. woonfunctie;
2. logiesfunctie;
3. celfunctie;
4. onderwijsfunctie voor basisonderwijs;
5. onderwijsfunctie voor speciaal onderwijs;
6. bijeenkomstfunctie.

Kort samengevat:

In woonhuizen moeten bij het vervangen, uitbreiden of aanpassen van de
groepenkast
alle groepen verplicht worden beveiligd door een aardlekschakelaar.

Hoeveel aardlekschakelaars heb je minimaal nodig

Vroeger bestond er nog onderscheid tussen zogenaamde natte en droge groepen.
Natte groepen waren bijvoorbeeld de keuken of de badkamer.
Toen hoefden alleen de stopcontacten van de droge groepen beveiligd te worden.
Tegenwoordig moeten alle stopcontacten verplicht beveiligd worden door een aardlekschakelaar.
Dus ongeacht het een natte of een droge groep is.

Het is niet verstandig om alles achter één aardlekschakelaar te plaatsen, omdat dan bij
uitschakeling de gehele installatie spanningloos raakt.
Er moeten dan ook altijd minimaal twee aardlekschakelaars worden toegepast.
Het is aan te raden om de groepen van één verdieping te verdelen over beide aardlekschakelaars.
In geval van storing heb je dan toch nog altijd een lichtpunt in de buurt.

Hoeveel groepen mogen er achter een aardlekschakelaar

Er mogen maximaal 4 groepen worden geplaatst achter één aardlekschakelaar.

Het maakt hierbij niet uit of deze groep 2 of 4-polig is uitgevoerd.

Toepassing aardlekschakelaars in kantoorpanden

In een nieuwbouw kantoorpand wordt een nieuwe verdeelkast geplaatst met daarin
een 4 polige hoofdschakelaar van 160 A. Met daarin een aantal krachtgroepen en een aantal groepen gecombineerd (werkplek wandcontactdozen en Lichtgroepen) heeft men
de groepen niet beveiligd door middel van een aardlekschakelaar. Is dit toegestaan?

In kantoorruimten behoeven de wandcontactdozen niet achter een 30mA ALS geplaatst te worden.
Wel dient hierbij gekeken te worden of aanvullende bescherming, door middel van een aardlekschakelaar, niet om een andere reden gewenst is, bijvoorbeeld omdat er niet een voldoende
lage aardverspreidingsweerstand haalbaar is (dit geldt overigens doorgaans bij zgn TT-stelsels )
Bij een verdeler van 160A is altijd sprake van een TN-stelsel en is de circuitweerstand voldoende laag.

Er zijn internationaal wel discussies gaande om de Aardlekschakelaar ook verplicht te stellen in de kantooromgeving,maar zover is het nog niet.

Wanneer moet uw installatie aan de nieuwste normen voldoen

De bestaande installatie moet voldoen aan de eisen ten tijde dat de woning werd gebouwd.
Als aan deze installatie niets gebeurd dan zijn er geen aanpassingen nodig.
Wanneer er uitbreidingen/aanpassingen plaatsvinden aan de elektrische installatie dan
moeten deze voldoen aan de laatste normen.

Met betrekking tot de groepenkast betekend dat het volgende:

 • De groepenkast moet zijn voorzien van een hoofdschakelaar
 • De groepenkast moet zijn voorzien van minimaal 2 aardlekschakelaars
 • Geen onderscheid meer tussen "droge" en "natte" groepen
 • Er mogen maximaal 4 groepen worden beveilig door één aardlekschakelaar

Conclusie:
Elke nieuw aangelegde groep moet altijd worden beveiligd achter een aardlekschakelaar.

Waarvoor dient een beltransformator

Een beltransformator heeft u nodig voor de juiste werking van de deurbel.
De deurbel werkt namelijk op zwakstroom (meestal 8 Volt) en kan dus niet
op 230Volt worden aangesloten. Hiervoor gebruikt u een beltransformator.
De beltranformator zit meestal in de meterkast en zorgt ervoor dat de stroomvoorziening van 230 Volt naar meestal 8 Volt wordt omgevormd.

Wanneer moet men een aparte groep toepassen

Apparaten met een hoger vermogen dan 2000 Watt vereisen een aparte groep.


BIJVOORBEELD:

 • wasmachine
 • vaatwasser
 • combimagnetron
 • wasdroger
 • quooker
 • oven
 • inductiekookplaat t/m 7300 Watt achter een kookgroep
 • inductiekookplaat vanaf 7400 t/m 11.400 Watt achter een krachtgroep (3 fase)

Opmerking:
Elke nieuw aangelegde groep moet altijd worden beveiligd achter een aardlekschakelaar.

Hoeveel groepen mogen maximaal in een groepenkast

Op een 1 fase groepenkast (1x230Volt/35-40A) mogen maximaal 12 groepen.

Wat verstaat men onder een kookgroep (fornuisgroep)


Een kookgroep bestaat uit 2 gekoppelde groepen.
Als je bijvoorbeeld elektrisch wilt gaan koken, moet de groepenkast uitgebreid
worden met een zogenaamde kookgroep.Een kookgroep kan toegepast worden bij kooktoestellen (inductie/keramisch) met een maximaal aansluitvermogen van ten hoogste 7300 Watt.

Bij kooktoestellen met een aansluitvermogen vanaf 7400 t/m 11.400 Watt dient gebruik te worden gemaakt van een krachtgroep, welke alleen kan worden toegepast bij een 3 fasen aansluiting.

Wat is een aardlekautomaat


Een aardlekautomaat is een installatieautomaat (groep) gecombineerd met een aardlekschakelaar.
Dit is een uitstekende oplossing voor bijvoorbeeld de tuinverlichting.

1 fase of 3 fase groepenkast

Als u een nieuwe groepenkast gaat kopen, dan moet u de keuze maken tussen een
1-fase en een 3-fase groepenkast. In de meeste huizen zit een 1-fase groepenkast.

Hoe komt u te weten welk type aansluiting u heeft ?

Dit kunt u controleren door op de KWh meter te kijken naar de aansluitwaarde.

- staat er 220/230 Volt op dan heeft u een 1 fase aansluiting.
- staat er 380/400 Volt dan heeft u een 3 fase aansluiting.

Het type aansluiting kunt u tevens nazien op het jaaroverzicht van uw energiebedrijf.

Wanneer overstappen op een 3 fase aansluiting

Voor uw woning zal in het algemeen een aansluiting met een hoofdbeveiliging van 1x35A
voldoende zijn.

Installaties tot 5500 VA (Watt) bij 230 Volt hebben meestal een hoofdbeveiliging van 1x25A (230Vx25A).
Installaties tot 8000 VA (Watt) bij 230 Volt hebben meestal een hoofdbeveiliging van 1x35A (230Vx35A).

De hierboven genoemde vermogens zijn het verwachte maximaal gelijktijdig af te nemen vermogen.
Dat wil zeggen: Het vermogen wat u gemiddeld gelijktijdig gebruikt.

Bij een te verwachten groter gelijktijdig vermogen, dus bij een gebruik van meer dan 8000 VA (Watt)
zult u dus een driefasen aansluiting moeten aanvragen.

Wat te doen bij een storing

Klik op een probleem en U ziet vanzelf het antwoord verschijnen

1. De aardlekschakelaar weigert
2. De aardlekschakelaar springt uit en u krijgt hem niet meer in.
3. Installatie delen die vaak een aardlek storing veroorzaken.
4 .Hoe vaak moet u de aardlekschakelaar testen.
5. Er is helemaal geen spanning meer.
6 .Er hangt een brandlucht in de meterkast.
7. Het licht knippert.
8 .De stoppen worden heet.

1. De aardlekschakelaar weigert
De aardlekschakelaar dient om de installatie (of bij meerdere aardlekschakelaars een gedeelte)
uit te schakelen bij gevaarlijke situaties.
De aardlekschakelaar in de meterkast dient met een zekere regelmaat gecontroleerd te worden
op de juiste werking. Dit kan simpel door de test knop op de aardlekschakelaar in te drukken.
Als u dit doet, dan dient direct de aardlekschakelaar uit te schakelen.
Gebeurt dit niet dan is het raadzaam een vakman te waarschuwen om de aardlekschakelaar na
te kijken en eventueel vervangen.
Laat U de aardlekschakelaar niet controleren of vervangen dan kan een fout in de installatie of in
een elektrisch apparaat de aardlekschakelaar niet uitschakelen.
Deze situatie is bijzonder gevaarlijk.
U kunt dan een elektrische schok krijgen van de installatie of het defecte apparaat.

Terug naar boven

2. De aardlekschakelaar springt uit en u krijgt hem niet meer in
Als de aardlekschakelaar spontaan uitschakelt dient u eerst te kijken waarom dit gebeurt.
Vaak is het een kleinigheid zoals een koffiezet apparaat dat overgelopen is of een waterkoker
die overkookt.
Dan de betreffende stekker uit het stopcontact halen en de aardlekschakelaar weer inschakelen.
Soms is het echter minder eenvoudig.
U weet niet waarom de aardlekschakelaar uitschakelt en als u de aardlekschakelaar weer inschakelt
lukt dit niet. Dan moet u als volgt te werk gaan:

Een aardlekschakelaar beveiligd nooit meer dan 4 groepen (zijn het er wel meer dan is er iets fout).
Zet de groepen die achter de betreffende aardlekschakelaar zitten allemaal uit met de automaat of
met het groepenschakelaartje.
Zet dan de aardlekschakelaar weer in. Blijft de aardlekschakelaar zitten dan één voor één de groepen
weer inschakelen. Komt u bij de groep waar de fout inzit dan schakelt de aardlekschakelaar direct uit.
U weet dan in welke groep de fout zit. Zet deze groep uit en zet de rest van de groepen die geen fout
geven weer aan.
U kunt nu kijken in welk gedeelte van het pand de spanning weg is.
Vaak kunt u dan ook de oorzaak vinden. Zoniet dan is het raadzaam een vakman te waarschuwen.

Terug naar boven

3. Installatie delen die vaak een aardlek storing veroorzaken
Vaak zijn het dezelfde installatie delen die storing veroorzaken.
Het is dan ook wijsheid om die delen bij storing even te controleren alvorens een vakman te waarschuwen. Installatie delen die vaak een aardlek storing veroorzaken zijn bijvoorbeeld:

Buitenverlichting aan de wand of in de tuin, buiten wandcontactdozen (stopcontacten),
kabels in de tuin die met graven geraakt zijn, koffiezet apparaten, waterkokers, koelkasten
die ontdooid zijn en weer opgestart worden, wasautomaten en wasdrogers
(vooral condensdrogers waar het waterreservoir van overloopt).

De fout kan ook in de installatie zitten. Let wel, een goed aangelegde installatie kan bijna niet
spontaan een aardlek fout geven.
Het zijn echter factoren van buitenaf die dit wel kunnen. Denk hierbij aan een lekkage in het
platdak of een lekkage in de waterleiding boven in de meterkast. Het is verstandig dit geregeld
te checken omdat er behoorlijke schade kan ontstaan als er te laat actie wordt ondernomen.

Terug naar boven

4. Hoe vaak moet u de aardlekschakelaar testen
De aardlekschakelaar dient 1x per maand te worden getest.
Als u dit doet dan garandeert de fabriek een juiste werking.

Uit de praktijk blijkt dat aardlekschakelaars nooit of bijna nooit worden getest.
Als we de mensen dan vragen waarom niet dan blijkt dat mensen het vervelend
vinden als alle apparatuur met een ingebouwde klok (video, wekkerradio, thermostaat etc.)
elke keer opnieuw in te moeten stellen.

Wij adviseren dan om de aardlekschakelaar te testen bij het omzetten van zomertijd naar
wintertijd en ook bij het omzetten van wintertijd naar zomertijd.
U moet de klokken dan toch opnieuw instellen. Zo pakt u de veiligheidstest mooi mee.

Terug naar boven

5. Er is helemaal geen spanning meer
Als er helemaal geen spanning meer is dan zijn er 2 mogelijkheden.
Het stroomleverend bedrijf heeft een storing.
Dit kunt u controleren door te kijken of de buren wel spanning hebben.
Of de eigen hoofdzekering is gesprongen.

In de eerste situatie kunt u bellen met het stroomleverend bedrijf.
In de tweede situatie kunt u zelf nagaan of de verdeelkast onder de meter aan de buitenkant
warm aanvoelt. Is dit het geval dan is er sprake van een overbelasting.
U heeft dan meer vermogen afgenomen dan waar de hoofdzekering voor bestemd is.

Dit gebeurt vaak in het voor en najaar als gevolg van extra kachels omdat de CV nog niet
aanstaat of als de wasmachine en droger gelijk aanstaan en dan ook nog de vaatwasser.

Als u zeker weet dat dit het geval is dan moet u het stroomleverend bedrijf waarschuwen.
Deze zal de hoofdzekering vervangen en de kast weer veilig verzegelen.
U mag dit nooit zelf doen, alles onder en aan de meter is verboden om open te maken.
De hoofdzekering kan ook door een kortsluiting defect raken.
Het leidt te ver om hier precies uit te leggen hoe dat kan.
Het is dan echter wel zaak om een vakman te waarschuwen die de kortsluiting kan verhelpen.

Terug naar boven

6. Er hangt een brandlucht in de meterkast
Als er een brandlucht in de meterkast hangt dan heeft dit veelal met overbelasting te maken.
U kunt dan het beste nagaan wat er allemaal in huis aan vermogen is aangesloten.
(wasautomaat, wasdroger, vaatwasser, kookplaat, magnetron, oven / grill, etc. ).
U kunt dan een vakman advies vragen of Uw installatie geschikt is voor de aangesloten apparaten.
Vaak hoeft een brandlucht niet het gevolg te zijn van overbelasting.
Een schroef die los geraakt is of nooit goed vast gezeten heeft kan ook vreemde dingen veroorzaken.
Het zal niet de eerste keer zijn dat er een schakelaar totaal verkoolt door een losse schroef.
Ons advies is dan ook, controleer regelmatig de meterkast op extreme warmte ontwikkeling.

Terug naar boven

7. Het licht knippert
Als het licht knippert van een enkele lamp, dan kan het lampje aan het einde van zijn levensduur
zijn. Is het echter een hele groep in huis die regelmatig knippert, dan kan de oorzaak ernstiger zijn.

Heel vaak is dit al een voorbode van de in punt 6 genoemde losse schroef of een slecht contact in
de groepenschakelaar. Een enkele lamp kunt u eenvoudig zelf vervangen.
Bij de tweede mogelijkheid is het raadzaam de vakman te waarschuwen.

Terug naar boven

8 .De stoppen worden heet
Als de smeltveiligheden (stoppen) te heet worden is dit veelal het gevolg van overbelasting van de
groep. Dit wordt veroorzaakt door b.v. 2 zware apparaten op één groep.
Zware apparaten zijn bijvoorbeeld: wasautomaat, wasdroger, vaatwasser, kookplaat, magnetron, oven / grill, boiler, zonnebank, sauna etc.

Vaak kunt u het probleem verhelpen door een apparaat aan te sluiten op een andere groep.
Bij nieuwe aanleg worden voor alle voornoemde apparaten dan ook aparte groepen gemaakt om
de continuïteit te waarborgen.
In een bestaande situatie is uitbreiding vaak wel mogelijk, alleen gaat dit vaak gepaard met een
zichtbare montage van de installatie.
Uw installateur zal er echter alles aan doen dit zo netjes mogelijk te doen.

Terug naar boven

De werking van een installatie-automaat (groep)

Een installatieautomaat beveiligt de installatie tegen kortsluiting en overbelasting.
Kortsluiting kan bijvoorbeeld ontstaan door een defect in een apparaat.
Bij overbelasting wordt er teveel vermogen van een groep afgenomen.

Dit kan gebeuren als meerdere grote verbruikers aan staan, bijvoorbeeld bij
gelijktijdig gebruik van een waterkoker, een stofzuiger en een koffiezetapparaat.


Maar ook als men een droger koopt en deze op dezelfde groep als de wasmachine aansluit.
Daarom moeten een wasmachine en een droger altijd op twee verschillende groepen aangesloten worden.

Een installatieautomaat heeft dezelfde functie als de oude stoppen, de smeltzekeringen.
Het voordeel van de automaat is dat deze niet defect raakt, maar weer ingeschakeld kan
worden zodra de oorzaak van het uitschakelen verholpen is.

De werking van een aardlekschakelaar

Een aardlekschakelaar is een extra beveiliging van de installatie.
Er kunnen fouten optreden waarbij de installatieautomaat (nog) niet uitschakelt.
Vaak heeft dit te maken met oude apparaten in een vochtige omgeving, zoals een koelkast of vrieskist. Er kan gevaar ontstaan als de aarding van zo'n apparaat niet in orde is.Het apparaat kan dan onder stroom komen te staan zonder dat dit leidt tot uitschakeling van de installatieautomaat. In dat geval biedt de aardlekschakelaar extra veiligheid.

Al bij een kleine lekstroom schakelt de aardlekschakelaar uit.
Zo staat er geen spanning meer op het apparaat en kan je het zonder gevaar aanraken.
Als de aardlekschakelaar uitgeschakeld is ga je als volgt te werk:

 • Schakel de groepen achter de betreffende aardlekschakelaar uit.
 • Schakel de aardlekschakelaar weer in.
 • Schakel de groepen één voor één weer in.
 • Zodra de aardlekschakelaar weer uitschakelt, laat je desbetreffende groep uit.
  de overige groepen kunnen ingeschakeld blijven.

Veel mensen weten dit niet, maar een aardlekschakelaar moet regelmatig getest worden.
Op de aardlekschakelaar zit een testknop.
Zodra deze wordt ingedrukt moet de aardlekschakelaar automatisch uitschakelen.
Reageert de aardlekschakelaar niet op de testknop, neem dan contact op met uw elektricien.

Veiligheidsaarding

De veiligheidsaarding heeft een heel speciale functie.

Deze wordt zo genoemd omdat deze draad direct, en zonder onderbrekers naar de
aardelektrode gaat die zo diep in de grond is geplaatst, dat zij altijd in het grondwater staat.

In oude huizen zie je nog wel eens dat er geen aardelektrode/aardpen aanwezig is, maar dat
de waterleiding gebruikt wordt als aarding.

Toen de waterleidingen ook ondergronds nog van koper gemaakt waren gaf dat een prima
aardleiding, met de huidige kunststof leidingen kan en mag dat niet meer.

Conclusie:
- De aardleiding dient verbonden te zijn met een aardpen.

De aardleiding wordt in sommige gemeenten gekoppeld aan de aarding die deel uitmaakt
vanuit de voedingskabel van uw energiebedrijf.

Wat is een lekstroom

Een lekstroom kan ontstaan doordat een storing is opgetreden in een apparaat waarbij op het
metalen chassis elektrische spanning komt te staan.
Bij een zogenaamd geaard apparaat zal de lekstroom via de wandcontactdoos wegvloeien.
Bij een niet geaard apparaat, zal bij aanraking de elektrische stroom door het lichaam wegvloeien naar aarde. In beide gevallen is de retourstroom niet gelijk aan de stroom die het huis via de aardlekschakelaar is ingegaan, de aardlekschakelaar treedt in werking voordat de situatie levensbedreigend is geworden.

Aandachtspunten bij de aanleg van een nieuwe groep

BIj het aanleggen van een nieuwe groep dient u rekening te houden met het volgende:

Bij het aanpassen van de groepenkast is men verplicht de nieuw te plaatsen eindgroep achter een aardlekschakelaar van maximaal 30mA (=0,03A) te plaatsen.

Met andere woorden: de volledige installatie moet dan worden aangepast en achter twee aardlekschakelaar van maximaal 30mA worden geplaatst en dus ook de wasmachine.
Let wel even op, want er mogen maximaal maar 4 groepen op één aardlekschakelaar.

De aanwezigheid van aardlekschakelaars in nieuwe en gewijzigde huisinstallaties is in Nederland volgens de NEN 1010 sinds 1975 verplicht. Ze worden veelal in de groepenkast opgenomen.
In installaties na 1996 en sinds 1 september 2005 is het zelfs verplicht, om in woningen waarvan de bouwvergunning is afgeven na deze datum, alle eindgroepe